Yönetim

 

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
yunusa@bartin.edu.tr