Bölüm Hakkında

İlahiyat Fakültelerinde bölümler, öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı birimler olmayıp, birbirine yakın bilimsel alanlara ve araştırma yöntemlerine sahip anabilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimleridir. Bu bölüm, İslam’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları bu temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde ele almaktadır. Bunun için vazgeçilmez araç konumundaki kaynak dil ile İslam anlayışı çerçevesinde tarih içinde gün yüzüne çıkan dinî-mezhebî oluşumlar da bu bölümün ana konuları arasındadır. Buna göre Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Tefsir Anabilim Dalı

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı