İletişim

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TELEFON NUMARALARI

DEKANLIK

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN

0378 501 10 00 / 2150

Doç. Dr. Asife ÜNAL

0378 501 10 00 / 1303

Yrd. Doç. Dr. Kamil COŞTU

0378 501 10 00 / 1270

AKADEMİK PERSONEL

Yrd. Doç. Dr. Yunus ABDURAHİMOĞLU

0378 501 10 00 / 1245

Yrd. Doç. Dr. Vahit CELAL

0378 501 10 00 / 1284

Yrd. Doç. Dr. Cüneyd AYDIN

0378 501 10 00 / 1298

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ

0378 501 10 00 / 1291

Yrd. Doç. Dr. M. Abdülmecit KARAASLAN

0378 501 10 00 / 1290

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNMERAL

0378 501 10 00 / 1271

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ

0378 501 10 00 / 1249

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN

0378 501 10 00 / 1248

Yrd. Doç. Dr. Yahya Salih AL-HAJM

0378 501 10 00 / 1251

Yrd. Doç. Dr. Mahmoud QADDOM

0378 501 10 00 / 1250

Yrd. Doç. Dr. Hasan BOSTANI

0378 501 10 00 / 1280

Okutman Kenda AL-TERKAWI

0378 501 10 00 / 1294

Öğr. Gör. Ayhan CAN

0378 501 10 00 / 1280

Yrd. Doç. Dr. Coşkun BABA

0378 501 10 00 / 1283

Yrd. Doç. Dr. Ümmühan ARK

0378 501 10 00 / 1295

Arş. Gör. Duygu KAYALIK ŞAHİN

0378 501 10 00 / 1264

Arş. Gör. Zeynep YAZICI

0378 501 10 00 / 1265

Arş. Gör. Hayrettin BAHAR

0378 501 10 00 / 1275

Arş. Gör. Mehmet Yunus YAZICI

0378 501 10 00 / 1275

Arş. Gör. Nihat DURMAZ

0378 501 10 00 / 1272

Arş. Gör. Ubeydullah EFE

0378 501 10 00 / 1273

Arş. Gör. Veysel GENGİL

0378 501 10 00 / 1273

İDARİ PERSONEL

Mehmet ŞERBETÇİ

0378 501 10 00 / 1200-2154 IP

Adem HARMANKAYA

0378 501 10 00 / 1256

Buket KARAAĞIN

0378 501 10 00 / 1259

Sinem Yeşim ÇAĞLAR

0378 501 10 00 / 1276

Çay Ocağı

0378 501 10 00 / 1212

GÜVENLİK

0378 501 10 00