İletişim

Yrd. Doç. Dr. Yunus ABDURAHİMOĞLU

Dekan Yardımcısı - Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

yunusa@bartin.edu.tr

0 378 223 50 05

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN

Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Başkanı

mozden@bartin.edu.tr

0 378 223 53 65

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ

Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

alimyildiz@bartin.edu.tr

0 378 223 53 60

 

Yrd. Doç. Dr. Yahya Salih AL-HAJM

Temel İslam Bil. Böl. Öğretim Üyesi

ysmohammed@bartin.edu.tr

0 378 223 53 52

 

Yrd. Doç. Dr.Mahmoud QADDOM

Temel İslam Bil. Böl. Öğretim Üyesi

mqaddom@bartin.edu.tr

0 378 223 53 52

 

Okutman Kenda AL-TERKAWI

Temel İslam Bil. Böl.Okutman

kenda@bartin.edu.tr

0 378 223 53 53

 

Öğr. Gör. Ümmühan ARK

Temel İslam Bil. Böl. Öğr. Gör.

uark@bartin.edu.tr

0 378 223 53 53

 

Öğr. Gör. Ayhan CAN

Temel İslam Bil. Böl. Öğr. Gör.

ayhancan@bartin.edu.tr

0 378 223 53 64

 

Arş. Gör. Cihan ÖZAYKAN

Temel İslam Bil. Böl. Arş. Gör.

cozaykan@bartin.edu.tr

0 378 223 53 54

 

Arş. Gör. Hayrettin BAHAR

Temel İslam Bil. Böl. Arş. Gör.

hbahar@bartin.edu.tr

0 378 223 53 54

 

Arş. Gör. Ubeydullah EFE

Temel İslam Biimleri Bölümü Arş. Gör.

efeubeydullah@bartin.edu.tr

0 378 223 5250

 

 

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer